Pracownia Techniczna

Pracownia, w której dużo się dzieje. Tam nigdy nie jest nudno, o czym świadczą częste śmiechy dobiegające zza uchylonych drzwi. Ale oprócz radości słychać wiertarkę, wkrętarkę, szlifierkę, piłę włosową i inne ciężkie narzędzia. Nad przebiegiem prac i grupką chłopaków – pracusiów czuwa niezastąpiona Pani Basia.