Pracownia Poligraficzno Komputerowa

Odkrywamy tutaj zdolności w zakresie obsługi komputera. Poznajemy poszczególne elementy zestawu komputerowego, urządzenia peryferyjne oraz różne programy operacyjne i użytkowe. Uczymy się także korzystania z urządzeń poligraficznych, tj. laminarka, bindownica, gilotyna, kserokopiarka. Rozwijamy umiejętność praktycznego wykorzystania zasobów Internetu potrzebnych w życiu codziennym. Dzięki nabytym umiejętnościom jesteśmy w stanie wykonywać zadania praktyczne na potrzeby warsztatu, poszczególnych pracowni, a także uczestników. Gdy jesteśmy zmęczeni gramy w nasze ulubione gry.