Pracownia Aktywacji Zawodowej i podtrzymywania umiejętności społecznej

Tu pracuje elita naszego warsztatu – osoby, które w swoich pracowniach osiągnęły mistrzostwo. Teraz intensywnie szukają pracy: prześwietlają internet w poszukiwaniu ciekawych ofert, piszą CV, listy motywacyjne, ćwiczą autoprezentację. Nie stronią jednak od ciężkiego wysiłku, wręcz przeciwnie, nawiązują kontakty z przedsiębiorcami i wykonują zlecenia na ich rzecz. A wszystko po to, aby sprawdzić swe umiejętności w praktyce i przekonać potencjalnego pracodawcę, że warto ich zatrudnić.